umowa o pracę ile urlopu

Jedną z podstawowych zalet zawarcia umowy o pracę jest przysługujące pracownikowi prawo do urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego jest ściśle określony w Kodeksie Pracy, który podaje, że pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Jeżeli zastanawiasz się, umowa o pracę ile urlopu, zapoznaj się z poniższym tekstem.

Umowa o pracę ile urlopu

umowa o pracę ile urlopuGłównym kryterium, które określa ile urlopu przysługuje pracownikowi, jest okres pracy. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, przysługuje my 20 dni urlopu. Po przekroczeniu 10 lat okresu pracy, pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu. Do stażu pracy potrzebnego do obliczenia wymiaru urlopu, nie wlicza się jednak wyłączenie czas zatrudnienia.

Osoby, które ukończyły studia, dodają do okresu pracy 8 lat. Oznacza to, że po 2 latach pracy, będzie im przysługiwało 26 dni urlopu. Absolwenci szkół policealnych doliczyć mogą 6 lat, a absolwenci liceów ogólnokształcących 4 lata. Ukończenie średniej szkoły zawodowej daje prawo do doliczenia maksymalnie 5 lat, a absolwent zasadniczej szkoły zawodowej doliczyć może do okresu pracy maksymalnie 3 lata. Oznacza to, że 26 dni urlopu będzie przysługiwało mu po 7 latach pracy.

Pracownicy na niepełnym etacie

Należy jednak pamiętać, że osobom, które nie są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu, przysługuje wymiar urlopu obliczony zgodnie z zasadą proporcjonalności. Oznacza to, że osoba zatrudniona na pół etatu, będzie miała prawo do 10 lub 13 dni urlopu rocznie. W przypadku, gdy liczba dni obliczona zgodnie z zasadą proporcjonalności, podaje liczbę niecałkowitą, liczbę dni zależy zaokrąglić w górę, na korzyść pracownika.

Istotnym kryterium przy obliczaniu ile urlopu przysługuje przy umowie o pracę, jest także liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystana u poprzedniego pracodawcy. Informacja ta powinna być dostarczona do działu kadr na świadectwie pracy.

Podsumowując, głównym kryterium obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego jest okres pozostawania w stosunku pracy. Okres ten jest powiększany o liczbę lat, która odpowiada ukończonej przez pracownika szkole. Należy przy tym pamiętać, że okres wykonywania zlecenia na podstawie umowy cywilnej, nie wlicza się do okresu pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here