Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę jest najbardziej pożądanym rodzajem umowy wśród pracowników i trudno się dziwić. Ta forma świadczenia pracy daje pracownikowi wiele korzyści. Oczywiście najlepsza w tym wypadku jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ponieważ zapewnia pracownikowi przede wszystkim stabilizację i zabezpieczenie w postaci długiego okresu wypowiedzenia oraz prawo do płatnego urlopu.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pomimo że każdą pracę może wypowiedzieć zarówno zatrudniający jak i zatrudniony, pracodawcy często obawiają się umów o pracę na czas nieokreślony z tego względu, że zwolnienie pracownika musi być poparte solidnym argumentem, a jeśli pracownik nie zgadza się z tą decyzją, może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. W takim wypadku pracodawca nie tylko może zostać zmuszony do wypłaty odszkodowania, ale również do przywrócenia go na zajmowane wcześniej stanowisko. Pracodawcy jeszcze kilka lat temu zabezpieczali się umowami na czas określony, które nieskończenie następowały po sobie, dzięki temu w momencie upłynięcia czasu trwania umowy okres wypowiedzenia i konieczność uzasadnienia nie obowiązywały. Obecnie umów na czas określony może być zawartych maksymalnie 3, a łączny czas ich trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. Świadczenie pracy po tym okresie jest traktowane tak samo, jak na czas nieokreślony.

Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

O tym, ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę decyduje długość stażu pracy u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był przez mniej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie, zaś jeśli dłużej niż pół roku, okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 miesiąca. Najdłuższy okres wypowiedzenia obowiązuje 3 miesiące i przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony przez co najmniej 3 lata. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, pracownik jest zobowiązany do wypełniania dotychczasowych obowiązków, a pracodawca do wypłacania pracownikowi uposażenia. Jednakże może się zdarzyć tak, że pracodawca nie będzie chciał, aby pracownik wykonywał swoją pracę, mimo to musi za ten okres wypłacić mu normalną pensję. Dzięki temu pracownik jest finansowo zabezpieczony i ma czas na znalezienie nowej posady.

Okres wypowiedzenia to również zabezpieczenie dla zatrudniającego, ponieważ ma czas na przeprowadzenie rekrutacji na zwalniane stanowisko. Dzięki temu daje to szansę na uniknięcie przestoju albo komplikacji wykonywania zadań przez pozostałych pracowników, a tym samym ponoszenia strat przez firmę.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here