Executive outplacement: co zyskuje menedżer?

Zadaniem outplacementu jest wspieranie zwalnianych osób w znalezieniu się na rynku pracy, pozyskaniu nowej posady itp. Generalnie, outplacement ma na celu wesprzeć pracowników w trudnym momencie zawodowym, jakim jest zwolnienie z dotychczasowej pracy, które może wywoływać całe spektrum emocji: od smutku po stres spowodowany obawami o bezpieczeństwo finansowe. Outplacement, w zależności od tego, czy jest on kierowany do grup czy do pojedynczych osób, można podzielić na grupowy i indywidualny. Czym w takim razie jest executive outplacement?

Executive outplacement: definicja

Co w praktyce charakteryzuje executive outplacement? Pod tym pojęciem kryje się po prostu outplacement, którego beneficjentami są zwalniani menedżerowie. W tym przypadku, zaplanowanie odpowiedniego programu działań w zakresie outplacementu ma kolosalne znaczenie. Zaprojektowanie i wdrożenie programu można zlecić wyspecjalizowanym firmom, posiadającym wymagane przygotowanie i doświadczenie.

Executive outplacement: korzyści z punktu widzenia menedżera

Co może zyskać menedżer, który weźmie udział w programie executive outplacementu (przykład takiego procesu: https://www.lhhpolska.pl/pl/restrukturyzacja-i-outplacement/executive-outplacement? Oczywiście, wszystko zależy od tego, jakie działania będzie obejmował outplacement, jednak utrata pracy może stać się dla danej osoby okazją do przeanalizowania swojej dotychczasowej drogi zawodowej i zastanowienia się nad własną przyszłością w tym kontekście. Niekiedy executive outplacement pozwala na zredefiniowanie posiadanych planów i zauważenie ciekawych, całkiem nowych rozwiązań zawodowych.

Programy executive outplacementu niekiedy zakładają zaproponowanie uczestnikom wsparcia w zakresie sprecyzowania własnych zamierzeń zawodowych. Jest to bardzo istotne, ponieważ zwolnienie z pracy bywa okazją do przemyślenia swojej zawodowej sytuacji. Rzecz jasna, należy pamiętać, że sam program executive outplacementu powinien odpowiadać na oczekiwania osób biorących w nim udział wynikające, między innymi, z ich pozycji zawodowej i być dostosowany do konkretnego sektora, w którym dana osoba się porusza zawodowo.

Podsumowując: utrata pracy bywa bardzo bolesnym doświadczeniem, skorelowanym z szerokim spektrum emocji, dlatego sama idea outplacementu z całą pewnością warta jest uwagi. Executive outplacement to rodzaj outplacementu skierowany do konkretnej grupy zwalnianych pracowników – menedżerów. W tym przypadku, bardzo istotny jest program outplacementu, który będzie odpowiadał oczekiwaniom beneficjentów. Zwalniany menedżer musi bowiem odpowiedzieć sobie na pytanie: co dalej z moją karierą zawodową?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here