Inspekcja pracy jak zgłosić?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy. Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest także egzekwowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspekcja pracy może podejmować kontrole oraz działania prewencyjne. Poza państwowym organem istnieją jeszcze społeczne inspekcje pracy, w której służą pracownicy. Ich celem jest ochrona uprawnień pracowniczych oraz zapewnienie w zakładzie pracy bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy.

Pracownicy mogą zgłosić podejrzenie wykroczenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Spektrum zakresu spraw, z jakimi może zgłosić się pracownik jest szerokie. Są to kwestie związane z: urlopami, faworyzowaniem innych pracowników w pracy, wypadkami, nielegalnym wykonywaniem pracy, lobbingiem, wynagradzaniem za pracę oraz innymi świadczeniami pieniężnymi wynikających ze stosunku pracy, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, warunkami pracy, zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także młodocianych.

Należy wspomnieć, iż wielu pracowników boi się zgłosić pracodawcę do inspekcji pracy, gdyż obawiają się ewentualnych konsekwencji ze strony pracodawcy. Dlatego warto wspomnieć, że Państwowa Inspekcja Pracy jest zobowiązana do zachowania anonimowości osoby skarżącej.

Inspekcja pracy jak zgłosić pracodawcę?

Inspekcja pracy jak zgłosić pracodawcę?Pracownik może osobiście udać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w swojej miejscowości, gdzie może złożyć skargę. Może także złożyć ją w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Na stronie dostępny jest specjalny formularz o nazwie e-skarga. Zgłoszenie można także wysłać faksem oraz tradycyjną pocztą.

Co ważne, skarga musi zawierać dane osoby skarżącej, inaczej zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Skarga powinna zostać napisana jak standardowe pismo urzędowe, to znaczy musi zawierać datę i miejscowość, dane Okręgowego Inspektoratu, do którego kierowana jest skarga, nazwa i adres pracodawcy, który jest zgłaszany oraz należy opisać okoliczności powodujące skargę.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here