Co trzeba mieć żeby zarejestrować się w urzędzie pracy?

Nabycie statusu bezrobotnego jest korzystne dla każdej osoby, która chce korzystać z bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego bez konieczności odprowadzania składek. Ponadto możliwe jest realizowanie swoich ambicji zawodowych poprzez liczne instytucje rynku pracy, które są aktualnie lansowane przez organy administracji publicznej. Należą do nich między innymi bony stażowe, szkoleniowe czy dopłaty do zakwaterowania w mieście oddalonym o 80 kilometrów od macierzystego. Należy jednak pamiętać, że aby zyskać status bezrobotnego, niezbędne jest spełnienie kilku wymogów formalnych.

Co trzeba mieć żeby zarejestrować się w urzędzie pracy?

Co trzeba mieć żeby zarejestrować się w urzędzie pracy?Wielu z nas nie wie, co trzeba mieć żeby zarejestrować się w urzędzie pracy. Najważniejszą kwestią wydaje się być świadectwo pracy. Taki dokument jest wydawany przez poprzedniego pracodawcę w sytuacji, gdy opuszczamy mury jego zakładu pracy. Bardzo istotne jest, aby nie zawierało ono błędów. Jeżeli okaże się, że uchybienia występują, warto jak najszybciej wystąpić z wnioskiem o sprostowanie. Ponadto do formularza z wnioskiem o rejestrację w urzędzie pracy musimy dodać wszystkie dokumenty, które poświadczają dotychczasowy przebieg naszego zatrudnienia. Jeżeli prowadziliśmy działalność gospodarczą, konieczne będzie także dostarczenie zaświadczenia, z którego będzie wynikać brak opóźnień w opłacaniu należnych składek.

Jakie warunki należy spełnić?

Gdy komplet dokumentów został już dostarczony, urzędnik ma za zadanie wyliczyć, czy przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych. Aby jego uzyskanie przez osobę rejestrującą się było możliwe, niezbędne jest, aby w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją miał przynajmniej przepracowany rok. Istnieje jednak w tym zakresie poważne zastrzeżenie – otóż do okresu uprawniającego do zasiłku możliwe jest zaliczenie jedynie czasu, w którym wykonywaliśmy obowiązki zawodowe na podstawie umowy, która przewidywała przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Jeżeli warunek ten nie został spełniony, urząd pracy jest nie tyle uprawniony, co zobowiązany do odmówienia nam wypłaty zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here