Niepełnosprawność to taki stan, w którym człowiek spotyka się z pewnego rodzaju ograniczeniami utrudniającymi mu pełnienie oraz wykonywanie niektórych ról społecznych. W tym głównie podjęcie oraz wykonywanie pracy zarobkowej.

Całkowicie niezdolny do pracy jaki to stopień?

Całkowicie niezdolny do pracy jaki to stopieńWyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:

  • niepełnosprawność w stopniu lekkim
  • niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
  • niepełnosprawność w stopniu znacznym

Oraz możemy niepełnosprawność podzielić na trzy grupy – związane z psychologicznymi aspektami. Czyli niepełnosprawność intelektualną, związaną z pełnieniem ról społecznych, a także fizyczną. Wiele osób zastanawia się nad tym: ,,całkowicie niezdolny do pracy jaki to stopień niepełnosprawności”? Otóż za całkowicie niezdolne do podjęcia oraz wykonywania pracy zarobkowej uznaje się osoby, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności.

Renta chorobowa

Takim osobom przysługuje renta chorobowa oraz szereg ulg komunikacyjnych, rehabilitacyjnych oraz innych. Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na specjalny zasiłek pielęgnacyjny, jednak nie są uprawnione do pobierania świadczenia rentowego bowiem wedle prawa są one w stanie wciąż wykonywać niektóre rodzaje aktywności zarobkowej, na przykład prace umysłowe czy biurowe, jeżeli mamy do czynienia z umiarkowanym upośledzeniem narządów ruchu lub słuchu oraz zaburzenia ze strony aparatu mowy i inne. Z kolei osoby z upośledzonym narządem wzroku mogą z powodzeniem wykonywać zawód masażysty i odnosić w tej branży niemałe sukcesy, a Ci u których stwierdzono umiarkowany stopień niepełnosprawności intelektualnej nie są wykluczeni od wykonywania prostych prac manualnych i fizycznych.

Komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności

O tym czy dana osoba zostanie uznana za niepełnosprawną oraz jaki uzyska stopień niepełnosprawności decyduje specjalna komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności pod przewodnictwem lekarza medycyny pracy. O tym aby zadecydować czy osoba jest całkowicie niezdolna do podjęcia oraz wykonywania pracy bierze się pod uwagę nie tylko chorobę, ale także to jaki wpływ wywiera ona na funkcjonowanie danego człowieka w społeczeństwie, oraz czy schorzenie jakim jest dotknięta jest trwałe czy tylko okresowe. Kolejny istotny aspekt to fakt czy nad orzekanym należy sprawować specjalną opiekę przez osoby trzecie. W takich przypadkach osoby te mogą liczyć na przyznanie im specjalnego zasiłku z tytułu opieki nad niepełnosprawnym małżonkiem lub członkiem najbliższej rodziny.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here