Staż pracy co to jest

W tym tekście zawrę wiadomości na temat stażu pracy między innymi co to jest staż pracy, co wlicza się w staż pracy a co się w niego nie wlicza.

Staż pracy co to jest?

Otóż staż pracy to nic innego jak suma wszystkich okresów zatrudnienia, która brana jest pod uwagę podczas określania uprawnień pracownika. Przyjęto, że jest to czas w którym pracownik wykonuję prace na podstawie umowy o pracę z danym pracodawcą lub pozostaje w działalności biznesowej z innymi jej członkami na mocy umowy spółdzielczej.

Staż pracy upoważnia do:

 • prawa do odprawy;
 • prawa do emerytury;
 • prawo do urlopu;
 • prawo do nagrody jubileuszowej;
 • prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracodawca nie podlega konkretnym przepisom prawa, które określają zasady liczenia stażu pracy, który wyznacza nagrody i premie może on sam zadecydować, jakie okresy pracy pracownika będą się wliczać w staż pracy.

Co wlicza się w staż pracy?

Do stażu pracy wlicza się czas w którym pracownik wykonywał swoją pracę ale także okres pozostawania poza stosunkiem pracy, który w oparciu o przepisy prawne jest uwzględniany w okresie zatrudnienia. Okresy wliczane w staż pracy różnią się jeśli chodzi o ich charakter, warunki oraz zakres.

W skład stażu pracy wchodzą:

 • Staż pracy co to jestokres pracy za granicą swojego kraju u zagranicznego pracodawcy;
 • okres studiów doktoranckich z ukończeniem ich i zdobyciem tytułu doktora, lecz nie dłużej niż 4 lata;
 • czynna oraz zawodowa służba wojskowa;
 • urlop wychowawczy;
 • okres za który sądownie przyznano wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeżeli pracownik ją podjął;
 • prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego lub praca w takowym prowadzonym przez współmałżonka;
 • okres o jaki został skrócony czas wypowiedzenia z winy pracodawcy, za który to pracownik otrzymał odszkodowanie;
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, które otrzymuje podczas odbywania szkolenia do, którego uprawnił starosta.

Ze względu na przepisy Kodeksu Karnego w skład stażu pracy nie wliczają się:

 • stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o dzieło;
 • praca na umowę zlecenie;
 • samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • urlop bezpłatny;
 • praca na umowę agencyjną;
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here