Po co świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest dokumentem poświadczającym ustanie stosunku pracy. Do jego wydania zobligowany jest każdy pracodawca.

Po co świadectwo pracy?

Jest ono sporządzane w konkretnych celach. Zawiera ono stosowne informacje dotyczące sposobu wykonywania pracy przez pracownika. Dokument ten jest przydatny na przykład przyszłemu pracodawcy, który na podstawie danych zawartych w nim jest w stanie ustalić szereg praw pracowniczych. Z tego powodu każdy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, lub jeśli nie jest to możliwe, maksymalnie w przeciągu siedmiu dni o ustania stosunku pracy.

Po co świadectwo pracy?Świadectwo pracy jest dowodem dla przyszłego pracodawcy, że osoba nowo zatrudniona posiada stosowne doświadczenie na danym stanowisku, udowadnia, że informacje zawarte w CV są zgodne ze sprawą. Dobrze przygotowane świadectwo pracy zawiera stosowne informacje, takie jak na przykład okres wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska lub sposobu ustania stosunku pracy. Z punktu widzenia pracownika świadectwo pracy zawiera kluczowe informacje dotyczące sposobu ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Na życzenie pracownika, pracodawca może zamieścić w tym dokumencie również dodatkowe informacje np. na temat nabytych umiejętności oraz dodatkowych składnikach wynagrodzenia. Oryginał dokumentu jest przekazywany bezpośrednio pracownikowi lub osobie uprawnionej do odbioru. Jeśli nie jest to możliwe, świadectwo jest wysyłane drogą pocztową lub kurierem. Kopia świadectwa trafia do akt osobowych.

Świadectwo pracy jest wydawane również w przypadku zmarłych pracowników. Ono również trafia do teczki osobowej. Osoby bliskie mają prawo do odbioru takiego zaświadczenia, składając odpowiedni wniosek. O przekazanie świadectwa mogą ubiegać się też ustaleni na drodze prawnej spadkobiercy.

Pracownik ma prawo do odszkodowania, jeśli świadectwo nie zostanie mu wydane w terminie i poniesie z tego powodu szkody materialne. To samo ma miejsce w przypadku, gdy świadectwo zostanie sporządzone błędnie i nie zostanie skorygowane na jego wniosek w terminie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here