Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osobę bezrobotną, może starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, utworzonego na potrzeby zatrudnienia tej osoby, ze środków Funduszu Pracy.

Doposażenie stanowiska pracy co to znaczy?

Refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, wiąże się z pokryciem kosztów poniesionych przez pracodawcę na zorganizowanie nowego stanowiska pracy, a więc:
– zakupienie sprzętów (wyposażenie),
– nabycie brakujących elementów niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku (doposażenie).

Jak uzyskać środki na doposażenie stanowiska pracy?

Doposażenie stanowiska pracy co to znaczyPrzedsiębiorca, zatrudniając bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy, może uzyskać zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy w wysokości nie przekraczającej 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Nie każdy jednak może uzyskać takie wsparcie, trzeba bowiem spełniać pewne warunki. Są to:

  • prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej pół roku,
  • niezaleganie z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek, m. in. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • przedsiębiorca nie może być skazany za przestępstwa gospodarcze.

Konieczne jest również złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie do starosty w mieście, gdzie znajduje się firma lub tam, gdzie będzie pracował zatrudniony bezrobotny. Wniosek powinien zawierać m. in.:

  • określenie rodzaju wykonywanej pracy,
  • wymagane kwalifikacje,
  • proponowaną formę zabezpieczenia późniejszego zwrotu refundacji.

Dodatkowo przedsiębiorca, który chce uzyskać refundację kosztów, musi się zobowiązać, że osoba bezrobotna przez co najmniej 2 lata będzie zatrudniona w pełnym wymiarze godzin na stworzonym stanowisku pracy.

Jakich wydatków dotyczy dotacja?

Refundacja wypłacana jest pracodawcom w oparciu o przedstawione faktury zakupowe, w terminie 30 dni od daty zatrudnienia osoby bezrobotnej. Na pewno nie pokryje ona wydatków na zakup samochodów osobowych, nieruchomości, budowę czy remont lokalu, opłaty administracyjne i skarbowe, koszty ubezpieczenia, wynagrodzenia pracowników czy spłatę długów.
Otrzymane środki można przeznaczyć natomiast na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnych z wymaganiami ergonomii.

Przed złożeniem wniosku o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy, warto zapoznać się z regulaminem, obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Może on zawierać dodatkowe warunki do spełnienia i najczęściej określa maksymalną kwotę refundacji.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here