co to są okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

W świadectwie pracy znajdują się informacje, które służą nowemu pracodawcy do ustalenia uprawnień pracowniczych. Do takich danych należą między innymi informacje o okresach nieskładkowych, które miały miejsce w trakcie zatrudnienia objętego świadectwem pracy. Określenie, które okresy można uznać za nieskładkowe często sprawia pracodawcom problemy.

Co to są okresy nieskładkowe w świadectwie pracy?

co to są okresy nieskładkowe w świadectwie pracyO tym, które okresy możemy zaliczyć do nieskładkowych w świadectwie pracy mówi ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według zapisów w niej zawartych do okresów nieskładkowych zalicza się:

  • pobieranie wynagrodzenia w trakcie niezdolności do pracy,
  • pobieranie zasiłków z ubezpieczenia społecznego (opiekuńczego lub chorobowego),
  • korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych,
  • pobieranie renty chorobowej,
  • okresy urlopu bezpłatnego urlopu dla pracującej matki, która opiekuje się małymi dziećmi,
  • okres urlopu wychowawczego,
  • okres opieki nad inwalidą wojennym, który posiada I grupę inwalidzką albo został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – jeśli opiekuje się nim członek rodziny powyżej 16 roku życia, który nie osiąga miesięcznie przychodu wyższego niż 50% najniższej krajowej,
  • okresy, w których sprawowano opiekę nad członkiem rodziny, który posiada I grupę inwalidzką albo został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – jeśli opiekuje się nim członek rodziny powyżej 16 roku życia, który nie osiąga miesięcznie przychodu wyższego niż 50% najniższej krajowej,
  • okres pobierania nauki w wyższej szkole na jednym kierunku studiów – jeśli uzyskano dokument potwierdzający ukończenie tych studiów,
  • okres studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej.

Okresy nieskładkowe a świadectwo pracy

W świadectwie pracy pracodawca musi wykazać wszystkie okresy nieskładkowe, które miały miejsce w czasie zatrudniania pracownika, dla którego wydawane jest świadectwo. Okresy te powinny być wykazane w porządku chronologicznym wraz z datami ich rozpoczęcia i zakończenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here