Co nazywamy wypadkiem przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które wywołane jest czynnikami zewnętrznymi, które wywołują uraz lub śmierć pracownika i miało ścisły związek z pracą. Do innego rodzaju wypadku może dojść podczas podróży do lub z siedziby pracy. Zdarzenie to jest traktowane na równi z zajściem mającym miejsce w czasie wykonywanych zadań. Zaliczają się do nich także wypadki podczas podróży służbowych, wyjazdów na różnego rodzaju szkolenia. Co nazywamy wypadkiem przy pracy oprócz tych dwóch wyżej wymienionych sytuacji?

Co nazywamy wypadkiem przy pracy?

Co nazywamy wypadkiem przy pracy?Wypadek przy pracy obejmuje także zdarzenia, które nastąpiły w trakcie trwania ubezpieczenia wypadkowego podczas wykonywania takich czynności jak: uprawianie sportu przez osoby, które otrzymują stypendium sportowe, wykonywania odpłatnej pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności czy wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych. Istnieje jeszcze wiele innych przypadków, które można zaliczyć do wypadków przy pracy, jednak należy pamiętać, iż muszą one być spowodowane czynnikami zewnętrznymi.

Za wypadek nie można uznać sytuacji, w której pracownik nie zachował należytej uwagi, koncentracji lub nie zachował wszystkich środków bezpieczeństwa, jakie są wymagane podczas wykonywania danego zadania. Wypadkiem nie można nazwać sytuacji takich jak nagły zawal serca, udar, czy inne dolegliwości chorobowe podczas, gdy pracodawca wręczał mu wypowiedzenie umowy pracy.

Przyczynami zewnętrznymi wypadku przy pracy, które zaliczają się do oficjalnego stwierdzenia wydarzenia są miedzy innymi:

  • uszkodzone i awaryjne narzędzia i urządzenia używane podczas wykonywanych działań,
  • działanie czynników szkodliwych na zdrowie, niepożądane postępowanie i przeszkody związane z czynami zwierząt,
  • a także różnych sił przyrody.

Zewnętrzną przyczyną wypadku przy pracy może także stać się działanie innych pracowników, którzy mieli wpływa na niepożądane zajście.

Aby prawidłowo ocenić czynniki i przyczynę wypadku należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku i w zależności od stanu zdrowia poszkodowanego wezwać należyte służby i przeprowadzić procedury wyjaśniające okoliczności i przyczynę powstania zagrożenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here