Co kontroluje pip w zakładzie pracy?

Każdy pracodawca musi być przygotowany na to, że do jego drzwi zapuka Państwowa Inspekcja Pracy w celu przeprowadzenia kontroli warunków pracy oraz zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W przypadku takiej kontroli, pracodawca jest zobowiązany do zagwarantowania pracownikom inspekcji dogodnych warunków do przeprowadzenia kontroli w sposób merytoryczny. Na żądanie inspektora jest zobowiązany do udostępnienia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz materiałów.
Do zakresu działań inspektorów w czasie przeprowadzania kontroli należy sprawdzenie, czy w zakładzie pracy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co kontroluje pip w zakładzie pracy?W tym celu osoba przeprowadzająca kontrolę skrupulatnie sprawdzi aktualność badań lekarskich pracowników, szkoleń pracodawcy oraz pracodawców z dziedziny BHP oraz historię wypadków mających miejsce z zakładzie. Kwestie stosunku pracy pracowników również zastaną skontrolowane pod kątem posiadania niezbędnych zaświadczeń niezbędnych do zatrudnienia pracowników na dane stanowiska. Dodatkowo sprawdzony zostanie sposób prowadzenia akt osobowych. Państwowa Inspekcja Pracy nastawiona jest przede wszystkich na ochronę praw pracowniczych, dlatego kontrolowane są kwestie dotyczące respektowania praw do urlopu. Inspektor sprawdzi, czy pracodawca wywiązuje się z zapisów prawnych i poprawnie ustala podstawę wymiaru urlopu. Sprawdzane jest również, to, czy pracodawca respektuje prawa kobiet do urlopu macierzyńskiego oraz uprawnień matek karmiących.

Co kontroluje pip w zakładzie pracy?

Inspektora będzie interesować to, czy pracownicy nie są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków w zbyt dużej ilości godzin nadliczbowych i czy otrzymują za nie stosowne wynagrodzenie. Ważne jest też to, czy pracownik ma zagwarantowane odpowiednie okresy odpoczynków. Jeśli pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne lub młodociane, inspektor dokładnie przeanalizuje zawarte umowy pod kątem przestrzegania przepisów. Ważne będzie również to, w jaki sposób zostali oni przygotowani do pełnienia swoich obowiązków zawodowych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here