Analiza rynku

Analiza rynku – najważniejsze informacje

Analiza rynkowa pozwala na ocenienie warunków ekonomicznych określonego rynku. Może ona dotyczy zarówno całego kraju, jak i konkretnego regionu. Pozwala ona na poznanie specyfiki konkretnego rynku w określonej branży. Dzięki niej można pozyskać informacje dotyczące jego atrakcyjności, czy dynamiki. Powinna ona również wskazywać zarówno jego słabe, jak i mocne strony badanego rynku.

Jakie metody analizy rynku można wyróżnić?

Podstawowe metody analizy rynku to:

  • Analiza SWOT – należy ona do wewnętrznych analiz firmy, celem jej przeprowadzenia jest dokonanie całościowej oceny efektywności firmy, wyróżnienie jej słabych i mocnych stron, jak również szans i zagrożeń, a następnie wyciągnięcie trafnych wniosków. Dzięki niej podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje mogą być bardziej trafne.
  • Analiza PEST – ma ona za zadanie zbadać makrootoczenie danej firmy, podczas jej przeprowadzenia pod uwagę są brane następujące czynniki zewnętrze mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa: polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, jak również technologiczne, wyróżnienie ich, a następnie określenie tego, w jaki sposób one oddziałują na funkcjonowanie firmy, może ona pomóc w przeprowadzeniu analizy SWOT, to również doskonała okazja do poprawy kondycji przedsiębiorstwa, a tym samym zwiększenia jego pozycji na rynku.
  • Analiza portfelowa – czyli taka, która dotyczy stricte produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa, ma ona postać siatki współrzędnych i pozwala na ocenienie, które produkty są zdolne do generowania przychodów, dzięki nim można przyporządkować poszczególne towary lub usługi do określonych kategorii i wyróżnić, które z nich są rozwoje, a które posiadają mocną pozycję na rynku lub nierozwojowe, czyli takie, które należałoby wycofać ze sprzedaży,
  • Analiza cyklu życia produktu – występuje ona w postaci wykresu, który ma za zadanie zobrazować cykl życia danego produktu i to, w jaki sposób będzie się zmieniała jego sprzedaż wraz z upływem czasu, pozwoli ona również określić, w jakiej z czterej faz się on w danym momencie znajduje, to doskonały sposób na nakreślenie strategii w odniesieniu do rozwoju określonego towaru.

Warto pamiętać, że istnieje znacznie więcej metod na przeprowadzenie analizy rynku. Ich trafny dobór może być uzależniony od wielkości danego przedsiębiorstwa, a także przeznaczonego przez nie na ten cel budżetu.

Analiza rynku – w jaki korzystny sposób przedsiębiorstwo może wykorzystać informacje w niej zawarte?

Wśród licznych zalet analizy rynku można wymienić przede wszystkim:

  • możliwość wykorzystania znajdujących się w niej danych informacji do przygotowania doskonałej strategii marketingowej,
  • możliwość poznania obszarów działalności, które stanowią przewagę nad konkurencyjnymi firmami,
  • szansa na wdrożenie trafnych działań i podjęcia odpowiednich decyzji biznesowych, które przyczynią się do poprawy pozycji danego przedsiębiorstwa na rynku,
  • weryfikacja obecnie przyjętej obecnie strategii i możliwość zbudowania niezwykle skutecznej strategii rozwoju z uwzględnieniem takich istotnych kwestii, jak m.in. zmieniające się preferencje konsumentów, czy warunki makrootoczenia,
  • posiadanie szczegółowych przydatnych podczas podejmowania decyzji biznesowych informacji, które przyczyniają się do minimalizacji ryzyka w związku z podjętymi działaniami,
  • wyznaczenie szans, czy wskazanie rozwojowych produktów to pomocne dane, które pozwolą przedsiębiorstwu w ustaleniu priorytetów.
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here