Składki ZUS

Każdemu przedsiębiorcy składka ZUS kojarzyła się z obowiązkiem płacenia daniny, na którą go po prostu nie było stać lub pożerała ogromną część dochodu. Od tego roku miało się to zmienić, ale jak daleko owe zmiany sięgają?

W grudniu 2019 roku był projekt ustawy, która miała od 1 stycznia 2020 roku wprowadzić dobrowolność składek ZUS dla przedsiębiorców. Niestety, nie przeszedł. Za to, od tego roku, mikroprzedsiębiorca może skorzystać z programu mały ZUS plus, który znacznie zmniejsza daninę.

Aby z niego skorzystać, należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i przychód z tytułu działalności za poprzedni rok kalendarzowy, nie może być wyższa niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w grudniu poprzedniego roku, jeśli działalność prowadzona była przez cały rok.

W tych latach, w których działalność była zawieszana, limit jest odpowiednio niższy i można ustalić go samodzielnie. W tym celu dzieli się trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych w ubiegłym roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni, w których była prowadzona działalność, a otrzymany wynik należy zaokrąglić w górę, jeżeli końcówka była wyższa niż 0,5, albo w dół, jak była niższa.

Skorzystanie z takiej możliwości narzuca pewne obowiązki. Przede wszystkim istnieje przymus przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów, które mają potwierdzać wysokość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Drugi obowiązek pojawia się raz w miesiącu- w imiennym raporcie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej należy zawrzeć informacje o najniższej podstawie wymiaru składek oraz o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z uprawnienia można zrezygnować, ale decyzja ta jest nieodwołalna i powoduje ona, że za miesiąc, w którym się zrezygnowało oraz za pozostałe miesiące w roku opłaca się normalne składki ZUS w wysokości 60% przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here